e-Sports Ground、エウレカコンピューター株式会社、2011

e-Sports Ground, EUREKACOMPUTER CO., LTD., 2011