塩沢槙『百年のしごと』(東京書籍/2013)

Maki Siozawa “Hyaku-nen no Shigoto”, TOKYO SHOSEKI, 2013