小虎『本のムシ』(KADOKAWA/2021)

Shoko “Hon no Mushi”, KADOKAWA, 2021