小虎『本のムシ(2)』(KADOKAWA/2022)

Shoko “Hon no Mushi 2”, KADOKAWA, 2022