松本あやか『三ツ矢先生の計画的な餌付け 1』(ぶんか社/2024)

Ayaka Matsumoto “Mitsuya sensei no keikakutekina eduke 1”, Bunkasha, 2024