白川紺子『花菱夫妻の退魔帖(3)』(光文社/2024)

Kouko Shirakawa “Hanabishi Fusai no Taimacho 3”, Kobunsha, 2024