著 柑子花乃、イラスト 笠井あゆみ『有翼の獅子は愛に翔ける』(KADOKAWA/2019)

Kano Kouji, Kasai Ayumi “Yuyoku no Shishi ha Ai ni Kakeru”, KADOKAWA, 2019