Luria『箱庭の熱帯魚』(海王社/2022)

Luria “Hakoniwa no Nettaigyo”, Kaiosha, 2022